Domů / Novinky / Co nabízíme? Projekce a montáž veřejného osvětlení.
Výrobci
Potřebujete poradit?
Odběr novinek
Novinky - designové orientační osvětlení za příznivé ceny

Zkrášlete své prostory, chodby a schodiště.

 

Co nabízíme? Projekce a montáž veřejného osvětlení.

LED-elektro - výpočet veřejného osvětlení - led-elektro.cz   

Projekce a montáž veřejného osvětlení.

1. analýza stávajícího stavu a návrh úsporného řešení obnovy veřejného osvětlení

2. modernizace veřejného osvětlení.

3. zpracování pasportu

4. zpracování žádostí a dotace z oporačních fondů EU

5. slavnostní a architekturní osvětlení

6. monitoring - kamerový systém v obcích/městech (radary)

7. osvětlení cyklostezek parků a sportovišť

 

1. analýza stávajícího stavu a návrh úsporného řešení obnovy veřejného osvětlení.

- určíme ekonomickou náročnost obnovy VO a navrhneme nový obecný harmonogram obnovy

- návrh úsporných opatření

- analýza, popis stávajícího stavu (zhodnocení stáří a stavu současných svítidel, stožárů, kabelů, rozvaděčů)

- identifikace rizik a návrh na obnovu dle ulic, oblasti (výměna světel, stožárů, kabelů)

2. modernizace veřejného osvětlení.

- modernizace = výrazné snížení nákladů na svícení a zdravější světlo pro člověka.

3. Vypracování Pasportu

- dokument, který je důležitý pro majitele zařízení a především slouží k přesné evidenci majetku

- je vyžadován stavebním zákonem č. 183/2006 Sb

- obsahuje vstupní informace o zařízeních včetně údajů o konstrukčních prvcích a polohopisných informací v mapě. Dá se využít pro správu v krátkodobém i dlouhodobém horizontu.

- jedná se o základní podklad pro zpracování koncepce obnovy a rozvoje zařízení (VO, snížení nákladů, provoz a údržbu VO)

- je povinným dokumentem při žádostech o dotace z operačních fondů EU

VÝHODY PASPORTU:

- naplnění povinnosti obce dané stavebním zákonem

- evidence majetku (včetně polohopisné informace v mapě)

- stožáry jsou označené identifikátorem - ve městech mohou sloužit i jako navigační body pro záchranné složky - hasiče, ambulance, policie...)

- zjištění stavu z hlediska normy osvětlení a odstranění možných závad

 4. zpracování žádostí a dotace z oporačních fondů EU

Dotace EFEKT

- St. program na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů

- zákon č.406/2000 Sb. O hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů

5. slavnostní a architekturní osvětlení

- dekorativní výzdoba ulic

(Vánoční osvětlení, Velikonoční osvětlení, příležitostní a temativké osvětlení objektů)

- nastavení dynamiky osvětlení, barvy, času vypnutí/zapnutí

6. monitoring - kamerový systém v obcích/městech (radary) - prevence proti kriminalitě

- snižování míry a závažnosti trestné činnosti

- zvyšování pocitu bezpečnosti občanů a ochrany majetku

- monitorování obcí, měst a dopravních úseků

7. osvětlení cyklostezek parků a sportovišť

- účelem je efektivní osvětlení cyklostezky, parku a sportoviště díky efektivnímu řídícímu systému

Osvětlení cyklostezek:

Zařízení komunikuje bezdrátově. Řídící jednotka komunikuje s čidly a vyhodnocuje pohyb na cyklostezce a nastavuje intenzitu osvětlení.

VÝHODY:

  • bezpečnost a komfort uživatele
  • nedochází k přesvětlení
  • bezdrátové řízení osvětlení

Osvětlení sportovišť, hřišť:

- provádíme rekonstrukce osvětlení

- zpracování projektové dokumentace

- měření intenzity osvětlení

- elektromontážní práce

- kompletní servis zařízení, údržbu